trenermanual.png

Foreldre på alle strenger Trenermanual

kr 790.00

Varenummer: 2001 Kategori:

Beskrivelse

Foreldre på alle strenger består av to kurs, et for foreldre, og et for fagpersoner som skal undervise foreldrene. Notatboken er kursmateriell for foreldrekurset, og trenermanualen er kursmateriell til kurset for fagpersoner.

Velkommen til foreldretreningsprogrammet
”Foreldre på alle strenger – å få musikken til å spille”!

Denne trenermanualen henvender seg til psykologer, pedagoger, familiebehandlere, helsesøstre og andre profesjonelle som ønsker å bruke et utviklingsbasert foreldretreningsprogram i sitt arbeid med foreldre eller andre omsorgspersoner. Foreldretreningsprogrammet er utviklet til foreldre som ønsker å støtte sine barn i å utvikle seg følelsesmessig og personlighetsmessig og for å forbedre de sosiale ferdigheter som er nødvendige for å kunne trives i hverdagens alminnelige sammenhenger, for eksempel i familien, barnehagen, skolen og fritidsaktiviteter.

Førspråklige ferdigheter utgjør en sentral del av alle følelsesmessige utvekslinger mellom mennesker, og all normal utvikling er avhengig av disse kompetansene. Alle mennesker opplever samhørigheten med andre mennesker gjennom bevegelser, synsinntrykk, språkmelodi og følelser, og følelsesmessig læring foregår spesielt gjennom ”musikken som spiller” mellom oss, uten at vi tenker over det. Største delen av menneskers læring på det personlighetsmessige, følelsesmessige og sosiale området læres i de første leveår i samspillet med foreldrene på grunnlag av førspråklige kompetanser.

Den naturlige sosiale læringen foregår i et samspill, hvor man både som barn og voksen utvikler samspillkompetanse i møtet med et annet menneske som allerede har utviklet den. Dette er årsaken til at barn har behov for foreldre eller andre omsorgspersoner som påtar seg ansvaret som ”karavanefører” som klokt, klart, tydelig og følsomt kan vise dem veien. Med andre ord utvikles personlighetsmessige og sosiale kompetanser gjennom det vi gjør med hverandre, og ikke gjennom det vi sier til hverandre! Det har vi i dette foreldretreningsprogrammet forsøkt å ta konsekvensen av ved å utvikle et program hvor foreldrene skal lære gjennom både språklige og ikke-språklige kompetanser. Det vil si at programmet er bygget opp slik at det består av både filmklipp og aktiviteter som snakker til foreldrenes følelser og såkalte affektive og ubevisste mentalisering, og av refleksjoner og hjemmeoppgaver som snakker til deres såkalte kognitive og bevisste mentalisering.