Plassholder

Til ensomhet? Tanker og forskning om integrering av psykisk utviklingshemmede(1995)

kr 132.00

Varenummer: 266 Kategori:

Beskrivelse

Tanker og forskning om integrering av psykisk utviklingshemmede
AV TORILL RØNSEN EKEBERG

En av vår tids store sosiale reformer, ofte omtalt som HVPU-reformen, trådte i kraft 1. januar 1991. Den har full integrering, deltaking og likestilling for alle som bærende prinsipper, og medfører store endringer innen omsorgen for de psykisk utviklingshemmede.

Torill Rønsen Ekeberg har i sin hovedoppgave i spesialpedagogikk tatt opp spørsmålet om hvordan det går med psykisk utviklingshemmede som blir integrert i ordinær grunnskole. Noen av resultatene og erfaringene fra dette arbeidet er nå samlet i boken «Til ensomhet?»

Av innholdet kan nevnes: Integrering. Normalisering. Integrert, men segregert? Hvordan motvirke tendenser til ensomhet? Råd til lærere og anbefalinger til foreldre og foresatte.

Monografien «Til ensomhet?» er et viktig bidrag i arbeidet for å gi psykisk utviklingshemmede best mulige oppvekstvilkår. Monografien bør være av stor interesse for alle ansatte i PP-tjenesten, for samarbeidspartnere innen dette arbeidsområdet, for foreldre/foresatte m.fl.