Stotteundervisning-i-Norsk-Ruth-Sivertsen.png

Støtteundervisning i Norsk (bok)

kr 440.00

Varenummer: 129 Kategori:

Beskrivelse

Boka er en praktisk veiledning og idébok for støttelærere som underviser elever med språk-, lese- og skrivevansker.

Barn som begynner på skolen gleder seg til å lære å lese, og de fleste får den forventede gleden av lesingen. Men hvert år møter norsklærere også «risikobarn» som får vansker med leseopplæringen. Disse barna må få ekstra hjelp hurtigst mulig, slik at de ikke mister selv- tilliten og gir opp. Det må settes i verk støtteundervisning som er tilpasset den enkelte elev.

Boka er bygd opp med 3 hoveddeler, der DEL 1 «LESEFORBEREDENDE UNDERVISNING» gir forslag til aktiviteter for elever som ennå ikke har begynt med lese- og skriveopplæringen.

Her finnes råd og aktiviteter for elever med språkvansker, og for elever som har vansker med auditiv/visuell persepsjon, sekvensminne, motorikk og retningsoppfatning.

I DEL 2 «ELEVEN SOM HAR LESE-/ SKRIVEVANSKER» beskrives lesestrategien til 4 elevgrupper: «Den hurtige unøyaktige leseren», «Den sene leseren», «Eleven med motoriske lesevansker» og «Eleven med svak retningsoppfatning», og det gis råd for undervisningen.

I DEL 3 «STØTTEUNDERVISNINGEN» finner støttelærer idéer og aktiviteter for norskundervisningens forskjellige faser; fra innlæring av alfabetet til lese- og skrivetrening av ord, setninger og tekster.

Boka har tilknytning til observasjonsmaterialet Aston Index, som er oversatt fra engelsk og tilpasset norske forhold av bokas forfatter Ruth Sivertsen, men boka kan også brukes av støttelærere som på annen måte har grundig kjennskap til sin elev.

I et appendix til boka foreligger en grundig gjennomgang av de 17 prøvene i Aston Index.

Boken er på 160 sider