staskoffert.jpg

STAS Senior – Standardisert Test i Avkoding og Staving

kr 3,502.00

Varenummer: 1003 Kategori:

Beskrivelse

Standardisert test i avkoding og staving – STAS er utarbeidet som et hjelpemiddel for tidlig oppdagelse av lesevansker, kartlegging av leseprosessen, tilpasset hjelp og oppfølging av utviklingen. STAS måler hvor godt eleven avkoder og staver i forhold til barn på samme alder, men også i forhold til eldre og yngre barn. Testen kan benyttes på barn fra 2. trinn og ut ungdomsskolen. Alle delprøver og prøver er detaljert etter normer. Testen kan også brukes på eldre barn, eller voksene, men da er det ikke egne normer for disse prøvene. Prøven består av ulike deler: gruppeprøver, to orddiktater, benevningshastigheter for tall og bokstaver.

STAS-materialet består av følgende hefter:

  • Manual
  • Lærerveiledning med diktater
  • Fasithefte gruppeleseprøver (overleggsark)
  • Individuelle leseprøver: elevens lesehefte
  • Ringperm med kopieringsoriginaler
  • Stoppeklokke