Forside-2.-7.-klasse-butikk.png

Orddiktater 2.-7. klasse Bokmål (EPUB)

kr 119.00

E-bøker sendes til den e-postadressen som oppgis på bestillingen

Varenummer: 166 Kategori:

Beskrivelse

Prøver for vurdering av rettskrivningsvansker. Håndbok med diktater, instruksjoner, normer, etc.

Orddiktatene dekker de fleste rettskrivingsreglene, og bør derfor i noen grad kunne brukes til grovdiagnostisering. Ved å vurdere nærmere hvilke feil eleven gjør, vil en kunne finne fram til hvilke rettskrivingsområder som faller særlig vanskelig.

Orddiktatene er først og fremst tenkt brukt som klasseprøver. Prøvene er standardisert for bruk i første halvdel av mai måned.

Orddiktatens kan selvsagt også brukes individuelt. En er da ikke bundet av standardiseringsperioden, men kan ta prøven når som helst i løpet av skoleåret. Når en bruker orddiktatens som individualprøver, står en fritt til å utvide prøvene med ord fra diktater for andre klassetrinn. Dette vil ofte gi et mer nyansert bilde av rettskrivingsnivået.