Plassholder

Oppdra et tenkende barn – bok

kr 490.00

Varenummer: 350 Kategori:

Beskrivelse

De siste årene har vi i Norge opplevd at skoler og barnehager i stigende grad har fokusert på barns sosiale kompetanse. Vi har fått strukturerte opplæringsopplegg som ”Du og jeg og vi to”, ”JEEP”, ”KREPS” m.fl.

I alle disse oppleggene er kognitiv teori et fundament, og det fokuseres på hvordan en på en strukturert måte kan lære barn sosial kompetanse. Tradisjonelt har dette vært foreldrenes ansvar, og fortsatt vil nok de fleste hevde at det er foreldrene som har hovedansvaret for sine barns oppdragelse.

”Oppdra et tenkende barn” er en lærebok og et arbeidshefte foreldre som ønsker å oppdra et kompetent, tenkende barn kan bruke som hjelpemiddel. Barn helt fra fire års alder kan lære å vurdere og sette ord på mellommenneskelige problemer, og dermed øke sjansene for å komme ut av dem på en positiv måte. Boken tar fatt i viktige begreper, og lærer barn gjennom å arbeide med disse å bli flinkere til å finne alternative til uønsket atferd, mestre frustrasjoner og bli mer selvhevdende.

Myrna B. Shure var en av de første som publiserte et konkret treningsopplegg for sosial kompetanse i hjem, barnehage og skole, og de fleste av de ”programmene” vi kjenner på dette området bygger på bl.a. hennes forskning. ”Oppdra et tenkende barn” er derfor et nyttig supplement foreldre kan bruke når skolen eller barnehagen arbeider med ”Du og jeg og vi to”, ”Steg for steg” eller ”JEEP”. Vi tror mange foreldre vil oppleve det spennende å bli involvert i den sosiale kompetansetreningen på denne måten, og vi tror også at effekten av skolens og barnehagens opplæringsprogram blir bedre dersom foreldrene arbeider ut fra en tilsvarende måte å tenke på hjemme.

I boken er treningsoppleggene laget slik at de voksne trener med barna. En erfaring mange har gjort, er at også vi som voksne utvikler våre evner og ferdigheter på disse områdene gjennom arbeidet med slike program. ”Oppdra et tenkende barn” påvirker derfor trolig barnets atferd både direkte ved å utvikle deres ferdigheter, men også indirekte ved at de voksne blir flinkere til å tenke og kommunisere. Vi tror dette er et opplegg både foreldre og barn vil ha nytte og glede av.