notatbok.png

Foreldre på alle strenger Notatbok

kr 340.00

Varenummer: 2002 Kategori:

Beskrivelse

Foreldre på alle strenger består av to kurs, et for foreldre, og et for fagpersoner som skal undervise foreldrene. Notatboken er kursmateriell for foreldrekurset, og trenermanualen er kursmateriell til kurset for fagpersoner.

Velkommen til foreldretreningsprogrammet «Foreldre på alle strenger».

Vi kaller dette foreldretreningsprogrammet for FORELDRE PÅ ALLE STRENGER – å få musikken til å spille. Det er inspirert av et gammelt dansk uttrykk hvor man kan «ha flere strenger å spille på». Å «få musikken til å spille» handler om fornemmelsen av å «svinge sammen». Musikken mellom oss må svinge for at vi får en god opplevelse i alle typer kontakt, ikke minst med våre barn. For å huske at det er musikk mellom oss det handler om, har vi kalt hvert trinn i programmet en «streng» som en streng på en tolvstrenget harpe.

Programmet er delt opp i tolv trinn som dekker tolv sentrale temaer. Disse tolv trinnene dekker alle menneskers personlighetsmessige og følelsesmessige utvikling, som begynner i sped- og småbarnsalderen. Tilsammen danner de tolv temaene grunnlaget for «musikken» mellom mennesker som gir følelsen av å «svinge sammen».