kids-app.png

KIDS – Vurderingsskjemaer Digital

kr 89.00

Den e-postadressen som oppgis ved bestilling er brukernavnet. Passord og adresse til nettsiden blir sendt til denne e-postadressen.

Varenummer: 2012 Kategori:

Beskrivelse

KIDS er et kartleggingsverktøy for vurdering og utvikling av den pedagogiske kvaliteten i barnehager. Formålet er å gi pedagoger et praktisk verktøy til å forbedre ulike sider ved hverdagslivet i barnehagen. KIDS kan brukes til selvevaluering, eller som et verktøy hvor man kan sammenlikne avdelingene innbyrdes i barnehagen. Verktøyet er også  velegnet for barnehageeiere eller PP-tjenesten til å bruke som systemrettede utviklingsprosjekter.

KIDS er utviklet i Danmark av professor ped-psyk Charlotte Ringsmose og psykologspesialist Grethe Kragh-Muller i samarbeid med Slagelse kommune og Aarhus Universitet. Verktøyet baserer seg på moderne utviklingspsykologi og pedagogisk barnehageforskning, og er utviklet innenfor en nordisk forståelse hvor man bygger på det man vurderer er gode verdier og kvaliteter i barnehager hos oss i Norden.

Skjemaene vises på nettbrett og dataskjerm.

Programmet har bruksanvisning, informasjonsvinduer, under veis i registreringen.

Sluttresultatet, summeringene, kan skrives ut som PDF, eller sendes som e-post.

Det benyttes et skåringskjema basert på observasjon i barnehagen. Man legger inn sine observasjoner via et nettbrett, Ipad eller PC, og får automatisk ut skåringene i ulike søyler. Man kan ved en senere anledning legge til nye data for å studere utvikling. Hovedområder som studeres er: Fysiske omgivelser, relasjoner, og lek og aktivitet. Man har også mulighet til å vurdere områdene språk og kommunikasjon, selvutvikling, oppmerksomhet, sosio-emosjonell utvikling, deltakelse og innflytelse, kritisk tenkning og erfaringsdannelse og selvutvikling.