kids-forside.png

KIDS – Kvalitetsutvikling i barnehager – Veiledning (EPUB)

kr 286.00

E-bøker sendes til den e-postadressen som oppgis på bestillingen

Varenummer: 2010 Kategori:

Beskrivelse

Boken beskriver kartleggingssystemet KIDS

KIDS er et kartleggingsverktøy for vurdering og utvikling av den pedagogiske kvaliteten i barnehager. Formålet er å gi pedagoger et praktisk verktøy til å forbedre ulike sider ved hverdagslivet i barnehagen. KIDS kan brukes til selvevaluering, eller som et verktøy hvor man kan sammenlikne avdelingene innbyrdes i barnehagen. Verktøyet er også  velegnet for barnehageeiere eller PP-tjenesten til å bruke som systemrettede utviklingsprosjekter.

KIDS er utviklet i Danmark av professor ped-psyk Charlotte Ringsmose og psykologspesialist Grethe Kragh-Muller i samarbeid med Slagelse kommune og Aarhus Universitet. Verktøyet baserer seg på moderne utviklingspsykologi og pedagogisk barnehageforskning, og er utviklet innenfor en nordisk forståelse hvor man bygger på det man vurderer er gode verdier og kvaliteter i barnehager hos oss i Norden.

KIDS består av en lærebok med forklaring og teori. I tillegg benyttes et skåringskjema basert på observasjon i barnehagen. Skåringskjema fås som en digital versjon slik at man legge inn sine observasjoner via et nettbrett, Ipad eller PC. Ved digital kartlegging får man automatisk ut skåringene i ulike søyler, og man kan ved en senere anledning legge til nye data for å studere utvikling. Hovedområder som studeres er: Fysiske omgivelser, relasjoner, og lek og aktivitet. Man har også mulighet til å vurdere områdene språk og kommunikasjon, selvutvikling, oppmerksomhet, sosio-emosjonell utvikling, deltakelse og innflytelse, kritisk tenkning og erfaringsdannelse og selvutvikling.