ForsideKartleggingNett.png

Støtteundervisning i norsk Kartleggingsprøver i rettskriving 2-6 klasse (EPUB)

kr 119.00

E-bøker blir sendt til den e-postadressen som blir oppgitt ved bestilling

Varenummer: 124 Kategori:

Beskrivelse

Kartleggingsprøven i rettskriving er en orddiktat som kan gjennomføres på ca. 20 minutter. Elevenes besvarelser vil gi en oversikt over de problemområder i rettskriving som klassen og den enkelte elev trenger å arbeide med. Utregningen av prøveklasser er basert på antall feil, i motsetning til tidligere standpunktprøver hvor det telles poeng for hvert rett ord. Når alle feil telles vil elever med rettskrivingsvansker få forholdsvis mange feil og markere seg tydelig i prøveklasse 1 (og 2). Dermed blir disse elevenes besvarelser en tydelig dokumentasjon av behov for støtteundervisning. Til diktaten er valgt ord som elever med rettskrivingsvansker oftest skriver feil. Derfor kan en oversikt over feilene som eleven skriver være en nyttig orientering til bruk for støttelærer. Ordene i diktatene for 2. – 5. klasse er dessuten valgt innenfor klassetrinnets rettskrivingsområde i norsk. Ordene i 6. klasses orddiktat er fordelt over alle rettskrivingsområder og har forholdsvis høy vanskegrad. Orddiktat for 6. klasse kan derfor også brukes i ungdomsskolen og i videregående skole til behovsprøving for elever med dysleksildysgrafi. Disse elever trenger særskilte undervisningstilbud og kanskje spesielle eksamensregler. Orddiktatene kan med fordel brukes både høst og vår.