ForsideKartleggingNettbutikk

Kartlegging i klassen, Hva gjør vi nå? (EPUB)

kr 198.00

E-bøker sendes til den e-postadressen som oppgis på bestillingen

Varenummer: 130 Kategori:

Beskrivelse

Gerd Langeland har sammen med Thomas Carlsten utviklet leseprøver, diktater og elevark som mange bruker som et kartleggingsverktøy for å identifisere elever med lese- og skrivevansker. Tradisjonelt har mange henvist videre til PP-tjenesten når kartleggingen har gitt utslag, men gjennom den nye boken: «Kartleggingen i klassen, Hva gjør vi nå?» har Gerd Langeland gitt lærerne i ungdoms- og videregående skole et hjelpemiddel slik at de selv kan gjøre en grundigere utredning av de elevene som ser ut til å ha vansker.

Gjennom veiledning for samtale med ungdommene, og forslag til tilleggsprøver som kan avdekke mer om vanskene, kan dette heftet bidra til å øke forståelsen av elevens problem, og gjennom det gjøre sjansene for god tilrettelegging av undervisningen større.

Vi vet at det lett oppstår misforståelser når resultatet av videre utredning skal formidles til skolene av f. eks. PPT. Vi tror derfor at det er klokt at så mye som mulig av dette arbeidet gjøres av de lærerne som senere skal iverksette tiltak. Boken Langeland har laget, kan være et bidrag til å strukturere dette arbeidet og gjøre det lettere for lærerne å gå løs på de delene av lese- og skrivevanskene det har noe for seg å arbeide videre med når barna er blitt ungdommer. Selvsagt er det oppgaver som fortsatt må utføres av PPT, men vi tror både skolene og PP-tjenesten vil ha glede av at noen flere utredningsoppgaver gjøres på skolene.

Testene som leveres sammen med E-boken, er PDF-dokumenter som kan skrives ut i det antallet dere trenger.