Plassholder

Jeg er en problemløser – bok

kr 350.00

Varenummer: 352 Kategori:

Beskrivelse

Ved å følge programmet JEEP, Jeg-Er-En-Problemløser, kan barn, helt fra fire års alder, lære hvordan de kan løse problem og konflikter som de ofte kommer opp i med venner, lærere eller familie. Barna lærer å utforske alternative løsninger og konsekvensene av disse, og til å ta hensyn til andres følelser. Programmet er spesielt egnet til å hjelpe utagerende og impulsive barn, men også de som er passive og lite selvhevdende har stort utbytte av at JEEP inngår som en del av barnehagens og skolens innhold. Grunnen til programmets effekt er at både barnets jeg-fungering, og den emosjonelle og sosiale utvikling styrkes. Samtidig vektlegges sterkt evnen til empati og forståelsen av den verdi det ligger i at alle mennesker er likeverdige, samtidig som vi alle er forskjellige.

Gjennom ulike tilnærminger gis barna mulighet til selv å finne ut av problem og konfliktsituasjoner. Programmet støtter barna til ikke å trekke for raske konklusjoner og oppfordrer dem til å se, lytte og spørre for å få vite hvordan andre oppfatter situasjonen. Det viktige er å finne frem til flere handlingsalternativ og så velge det som ivaretar best både en selv og andre.

En fin og effektiv måte å nærme seg de forskjellige elementene i JEEP på er å anvende de spesiallagede hånddukkene. Disse er utformet med tanke på å engasjere barn i aktuelle aldersgrupper, slik at identifiseringen med dukkene som rollefigurer blir sterk, samtidig som det skapes nok distanse til at også tilbaketrekte og sjenerte barn tør delta. For mange, både barn og voksne, gir nettopp dukkene den hjelp som skal til for å ta i bruk og utvikle JEEP til et redskap i de minstes sosiale utvikling.

De ferdigheter barn lærer gjennom dette programmet forebygger og reduserer atferdsformer som predikerer senere vansker som utagering, vold og depresjon. Erfaring av mange års arbeid viser at alle barn har utbytte av JEEP. De som i utgangspunktet fungerer godt sosialt øker sine handlingsalternativ og utvikler enda bedre forståelse for andres oppfatninger og behov, og de barn som av forskjellige årsaker har samhandlingsvansker lærer seg måter å tenke på som gjør det lettere å finne bedre handlingsalternativ enn konfliktskapende eller tilbaketrekkende atferd. 

Programmet er instruktivt og forklarer stegvis hvordan de voksne skal gå frem for å innøve ønskede ferdigheter hos barna. Det egner seg godt i foreldreveiledning, i barnehagens eldste årskull og inn i de første skoleårene.

JEEP sitt fortrinn i forhold til mange av de andre tilnærminger som finnes innen samme område er at opplæringen foregår i naturlige situasjoner, og derved flettes inn som en del av barnas lekeaktiviteter. I tillegg reguleres deres atferd ikke bare via vanlig grensesetting, men ved at barnet selv utvikler sine evnemessige ressurser til å mestre samhandlingen med andre barn og voksne.

JEEP vil tilføre barnehager, skoler og hjemmene en unik måte å lære alle barn gode sosiale ferdigheter, og anbefales derfor på det varmeste.