Plassholder

ITPA Håndbok (Nynorsk)

kr 245.00

Varenummer: 106 Kategori:

Beskrivelse

ILLINOIS TEST OF PSYCHOLINGUISTIC ABILITIES 

ITPA er en diagnostisk prøve for vurdering av spesifikke kognitive evner hos barn i alderen 4–10 år. ITPA gir informasjon om barnets sterke og svake sider når det gjelder kommunikasjon og læring i sin alminnelighet.

ITPA er derfor et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med diagnostisering og ikke minst, forebygging av språk- og lærevansker.

Resultatene fra prøvingen med ITPA uttrykkes ved hjelp av en funksjonsprofil. En ujevn profil kan være tegn på spesifikke lærevansker; og ITPA vil i slike tilfelle kunne si noe om på hvilke områder en bør sette inn funksjonstrening med individuelt tilrettelagte treningsprogram.

Bruken av ITPA forutsetter at man har gjennomgått spesielle kvalifikasjonskurs. ITPA-kurs arrangeres av Universitet, Statens spesiallærerhøgskole og flere av lærerhøgskolene.