Plassholder

ITPA Beregninger – diskett

kr 720.00

Varenummer: 197 Kategori:

Beskrivelse

I.T.P.A. – BEREGNINGER
Bruk mer tid på testen – La PC´n utføre resten

ITPA-beregningene med presentasjon av resultater i form av poengskårer og diagram er nå tilrettelagt for PC. Ved hjelp av regnearket EXCEL er det utformet et funksjonsprofil og summeringsskjema nært opp til originalskjemaet som en bruker ved manuell behandling. Alle tabelldata av diagram utføres ved hjelp av makroer styrt av funksjonsknapper. (Beregningsprogrammet forutsetter at MS EXCEL er installert).

Ved hjelp av beregningsprogrammet har en raskt et oversiktlig bilde av sterke og svake sider ved eleven. Etter at testen er utført og alle råskårene er notert, utfører PC´n beregningen i løpet av sekunder.

Tilbakemelding fra en av brukerne: ”I stedet for selv å bruke tid på å finne riktige aldersskårer og skalaskårer for deretter å lage en oversikt i en funksjonsprofil, gjorde nå dette programmet hele jobben. Min jobb ble kun å legge inn råskårer og levealder, og i løpet av sekunder hadde jeg en flott visuell oversikt over resultatet.

Det er tatt utgangspunkt i noteringshefte med summeringsskjema og funksjonsprofil slik at rammen omkring dette programmet er velkjent for de fleste. Den grafiske oversikten består av blå stolper i et gult diagram med en sort gjennomsnitts skalaskåre med en grønn og rød referanselinje. Nedenfor er summeringsskjemaet ferdig utregnet. Alt du trenger av resultater og beregninger, blir derfor samlet på skjermen og er ferdig til å skrives ut på en A-4 side.

Ved å bruke dette programmet, slipper en å tvile på om en har lest av riktige kolonner og tabeller samtidig som det er meget tids- og arbeidsbesparende. Vi vil derfor på det varmeste, anbefale dette programmet til alle ITPA-brukere!”