il-basis-veiledning.png

IL-Basis Veiledning

kr 372.00

Varenummer: 825-210 Kategori:

Beskrivelse

Denne boken er en komplett veiledning.

IL-basis – prøvemateriell

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere forutsetninger for lesing. Materiellet er utviklet av Norsk psykologiforening.
Formål:

Materiellet benyttes for å beskrive/vurdere vesentlige forutsetninger for lesing i klassen og hos enkeltelever.

Faglig område/ferdigheter:

Tegne og skrive
Lytteforståelse
Førforståelse
Rimord
Forlydsanalyse
Fonemantall
Fonemanalyse
Fonemsyntese
Sammensatte ord
Ordforståelse
Bokstavkunnskap
Bokstavskriving
Kjennskap til vokaler og stavelsesinndeling
Ordskriving
Avkodingsferdighet av tekst
Forståelse av høytlesing
Syntaktisk bevissthet
Avkodingsferdighet av ord
Bevissthet om form i språklige uttrykk
Bevissthet om sammenheng i tekst