IL-Basis-komplett

IL-Basis komplett, alle deler

kr 3,781.00

Varenummer: 825-208 Kategori:

Beskrivelse

Hele IL-Basis komplett med alle deler

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere forutsetninger for lesing. Materiellet er utviklet av Norsk psykologiforening.

IL-Basis prøvemateriellet omfatter:

Veiledning.

Gruppeprøven: Elevhefte, Klasseoversikt – samtaleark, Bildehefte, Rettehefte (fasit).

Språk og Bokstav: (individuell prøve) Noteringsark, Analyse- og samtaleark, Oppgavebrikker.

Tekst og Ord (individuelle prøver): Elevlesehefte a, Elevlesehefte b, Elevlesehefte c. Noteringsark a, Noteringsark b, Noteringsark c. Blokk med kartongkort til dannelse av setninger a, Blokk med kartongkort til dannelse av setninger b, Blokk med kartongkort til dannelse av setninger c. Analyse- og samtaleark. Filurark I.

Tekst og Ord 2 (individuelle prøver): Elevlesehefte 2a, Elevlesehefte 2b, Elevlesehefte 2c. Noteringsark 2a, Noteringsark 2b, Noteringsark 2c. Analyse- og samtaleark. Blokk med kartongkort til puslehistorier 2a, Blokk med kartongkort til puslehistorier 2b, Blokk med kartongkort til puslehistorier 2c. Filurark II

Materiellet benyttes for å beskrive/vurdere vesentlige forutsetninger for lesing i klassen og hos enkeltelever.

Faglig område/ferdigheter:

Tegne og skrive
Lytteforståelse
Førforståelse
Rimord
Forlydsanalyse
Fonemantall
Fonemanalyse
Fonemsyntese
Sammensatte ord
Ordforståelse
Bokstavkunnskap
Bokstavskriving
Kjennskap til vokaler og stavelsesinndeling
Ordskriving
Avkodingsferdighet av tekst
Forståelse av høytlesing
Syntaktisk bevissthet
Avkodingsferdighet av ord
Bevissthet om form i språklige uttrykk
Bevissthet om sammenheng i tekst