Forside-Emnediktater-nettbutikk.png

Emnediktater rettskrivingsøvelser (EPUB)

kr 198.00

E-bøker sendes til den e-postadressen som oppgis på bestillingen

Varenummer: 168 Kategori:

Beskrivelse

Emnediktater

Beskrivelse av materiellet

Emnediktater omfatter 22 fortellinger, en for hvert av de viktigste emnene i norsk ortografi. I tillegg er det utarbeidet kopieringsoriginaler (PDF-dokumenter) til hver fortelling. Her er emneordene utelatt og erstattet med en prikkete linje.

Kopieringsoriginalene (PDF-dokumentene) kan brukes til å kopiere opp elevark til hele klassen, grupper av elever eller til enkeltelever. Kopieringsoriginalene (PDF-dokumentene) følger med sammen med e-boken.

Om bruken av materiellet

Emnediktatene kan brukes til vanlig diktat for å kontrollere hva den enkelte elev kan – etter at et rettskrivingsområde er gjennomgått, f.eks. enkelt/dobbelt konsonant. Det er også diktater som viser om elevene blander beslektede emner, f.eks. kj-/sj-lydene.

Elevarkene brukes slik: Læreren leser fortellingen, elevene følger med på sine ark og føyer til de ordene som er utelatt. På den måten får man en rask prøve på hva elevene kan om emnet uten at de behøver å skrive hele diktaten.

Man kan også la en av elevene lese fortellingen, eller la elevene lese noen setninger hver. Når man så kommer til emneordene, sier læreren ordet, og elevene skriver det på den prikkete linjen. På denne måten får elevene også lesetrening.

Emnediktatene kan selvsagt også brukes til friere arbeid som f.eks. Drøftinger av regler og eventuelle unntak før emneordene skrives.

Filen som lastes ned inneholder en e-bok med alle diktatene, pluss elevark (PDF-dokumenter) som kan skrives ut til alle elevene.