elevens-selvrapport-epub.png

Elevens Selvrapport Lærerveiledning (EPUB)

kr 89.00

E-bøker sendes til den E-postadressen som oppgis ved bestilling

Varenummer: 117 Kategori:

Beskrivelse

Lærerveiledning for Elevens Selvrapport

Et instrument til enkel og systematisk kartlegging av elevens subjektive forståelse av egen livssituasjon.
I arbeidet med barn hender det rett som det er at en blir usikker på hvordan barnet oppfatter seg selv og sin egen situasjon. Det enkleste er selvsagt da å spørre, men noen ganger ønsker vi litt hjelp til å stille de rette spørsmålene og til å vurdere svarene vi får. «Elevens selvrapport» er et forsøk på å gi voksne som samtaler med barn slik hjelp.
Materialet er utviklet som del av et fellesnordisk prosjekt om skolevansker hos barn. Prosjektet ble koordinert av Nordisk Ministerråd. Formålet med «Elevens selvrapport» er å undersøke selvoppfatningen hos enkeltelever. Materialet har vist seg hensiktsmessig når en ønsker å etablere kontakt med en elev om hans/hennes opplevelse av skolesituasjonen og forhold knyttet til den. Selvrapporten gir et bilde av elevens sosiale og emosjonelle funksjonsnivå, og av hvordan han eller hun opplever sin egen skolesituasjon.
Elevens Selvrapport er oversatt fra dansk. Materialet består av 56 kort med ulike utsagn som eleven skal sortere i tre bokser merket «JA», «NEI» og «VET IKKE». Svarene registreres på et skåringsark, og sorteres i ulike skalaer. Bruken av, og idéen bak materialet beskrives nærmere i lærerveiledningsheftet.
Elevens selvrapport er ikke tenkt brukt som en test, men heller som et utgangspunkt for samtale. Vi mener den kan være nyttig både for fagpersoner i PPT, for klassestyrere i elevsamtaler, og for sosiallærere. Materialet er enkelt å bruke, og en vil ofte oppleve at det åpner for en åpen samtale med elevene.