Aktoren-Laerermanual.png

AKTØREN Lærermanual 2. utgave

kr 1,975.00

Varenummer: 8829-00 Kategori:

Beskrivelse

Det er en forutsetting for å kunne bruke programmet at du har både lærermanual og elevbok. For å kunne gjennomføre programmet i elevboken er du avhengig av materiale som kun finnes i lærermanualen.

Har du elev/er som strever med å takle skolehverdagen?

Flere elever med sosiale vansker kan ha nytte av å få bedre følelsesmessig forståelse og viten om mestringsstrategier.

Undervisningsmaterialet i Aktøren stimulerer eleven til å være oppmerksom på følelser og skaffer dem erfaringer med å takle dem i hverdagen.

Materialet er laget med tanke på elever på mellomtrinnet i grunnskolen som har autismespekterforstyrrelse og evnenivå i normalområdet. Men det kan også brukes til elever som har sosio-emosjonelle vansker, elever med ADHD, engstelige elever, eller elever som av andre grunner ikke trives på skolen.

Ny oppdatert 2.utgave

I 2.utgave har Lærermanualen fått noen endringer som kan gjøre det lettere å bruke materialet. Introduksjonen og innledningen er skrevet om for å tydeliggjøre vanskene med følelsesmessig forståelse og regulering, og de pedagogiske målene og virkemidlene. Dessuten er veiledningen til hver leksjon blitt mer utfyllende.

2.utgaven legger også opp til at klassen, i større grad og tidligere i forløpet, kan ta del i Aktørens aktiviteter. Aktør aktiviteter for klassen følger med som materiale til nedlasting.

Hvis skolen allerede har 1. utgave av lærermanualen kan den fortsatt brukes. Men vi anbefaler likevel å bruke den reviderte 2.utgaven til en ny elev.

Se produktkatalog oppe på siden

Last ned informasjonsbrosjyre

For nærmere informasjon:

Ta kontakt med Gun Iversen: gun.iversen@helse-bergen.no eller på mobil 97010086.